PENSIJILAN PENGAMAL ART DRAWING-HOUSE TREE PERSON (AD-HTP)

AD-HTP diasaskan bersama oleh Mohd Radhi Abu Shahim dan Mohammad Aziz Shah (2015). AD-HTP adalah kaedah yang mudah dan kreatif untuk penerokaan bakat, potensi dan permasalahan diri melalui lukisan. Tafsiran simbol lukisan Rumah, Pokok dan Orang menjadikan AD-HTP begitu unik, mudah dan praktikal dalam perhubungan menolong. Klien hanya perlu melukis suatu pemandangan yang mempunyai gambar rumah, pokok, orang dan lain-lain simbol. Penerokaan lukisan klien adalah berdasarkan tafsiran simbol, soalan penerokaan dan pengesahan klien sendiri terhadap permasalahan mereka. Terdapat tiga tahap pensijilan AD-HTP.