PENDAFTARAN PENSIJILAN PENGAMAL MINDFULNESS LOVE THERAPY (MLT)

MLT atau TKC (Terapi Kesedaran Cinta) ialah terapi paling istimewa kerana menghubungkan diri dengan Tuhan, merasai kasih sayang Tuhan, I love myself, I care myself, menyayangi orang lain dan melepaskan kemelekatan (keakuan diri yang negatif) untuk mencapai ketenangan diri. Aplikasi konsep dan teknik MLT seperti merasai kasih sayang Tuhan, I love myself, kesyukuran, penyucian jiwa, ’total surrender’, dll berkesan memperoleh ketenangan jiwa. Terdapat tiga tahap pensijilan MLT.