PENDAFTARAN PENSIJILAN PENGAMAL NEO – COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (NEO-CBT)

Pendekatan Neo-CBT adalah intervensi psikologi yang mudah, pantas dan berkesan menuju kesejahteraan mental. Tiga asas utama pendekatan ini ialah penstrukturan semula corak pemikiran, mendamaikan diri dan mengaplikasi teknik dan tugasan Neo-CBT yang berkesan. Konsep, teoretikal dan aplikasi lebih 50 teknik Neo-CBT yang berkesan dapat membantu diri dan menolong orang lain menuju kesejahteraan kehidupan. Terdapat empat tahap pensijilan Neo-CBT.