Saringan Status Kesihatan Mental (SSKM)

Saringan Status Kesihatan Mental (SSKM) merupakan satu alat saringan kesihatan mental yang digubah oleh Lim, Singh, Cheah, Seow dan Oei (2011). Psikiatri tidak boleh membuat diagnos khusus berdasarkan inventori ini. Namun, jika didapati pencapaian mata yang melebihi piawai yang ditetapkan membawa implikasi bahawa seseorang individu itu mungkin mempunyai masalah kecelaruan mental. Proses pembangunan SSKM ini telah menunjukkan kebolehannya untuk mengesan kes-kes masalah emosi, kebimbangan dan gangguan psikosis.

Kesahan dan Kebolehpercayaan Inventori Saringan Status Kesihatan Mental (SSKM)

Status Saringan Mental Kesihatan (SSKM) adalah alat ukuran yang disahkan untuk mengesan status kesihatan mental individu seperti kemurungan, kebimbangan dan gangguan psikotik. Lim, Singh, Cheah, Seow, dan Oei (2011) mendapati bahawa skala 20-item mempunyai kebolehpercayaan dalaman yang mencukupi. Skala ini dinilai pada 4-skala Likert. Alpha Cronbach bagi SSKM adalah 0.89 untuk skala keseluruhan antara 0.69 hingga 0.81 untuk setiap membina subskala, membuktikan konsistensi dalaman yang baik. Dengan menggunakan panduan MINI temuduga (MINI-guided interview) sebagai standard emas, kepekaan yang direkodkan adalah 70% dan spesifikasi yang direkodkan adalah 71% pada potongan skor 14 dan lebih besar. Skor 14 dan ke atas menunjukkan keperluan penilaian lanjut daripada morbiditi psikiatri. Kebolehpercayaan ujian semula (test re-test) diterima di Alpha Cronbach sebanyak 0.75.